Communiceren met een doel betekent: vooraf vragen stellen. Wat wil ik bereiken? Bij wie? Wanneer ben ik tevreden? Wat heb ik daar voor over? Het zijn simpele vragen waar soms moeilijk antwoord op te geven is. Wij hebben door de jaren heen een doeltreffende methode ontwikkeld om in korte tijd (een dagdeel, soms twee dagdelen) alle input te verzamelen die nodig is voor een effectief communicatieplan.

Wij vinden strategie-ontwikkeling niet het leukste deel van ons werk, maar wel het meest noodzakelijke. Het leukste blijft toch om te laten zien dat de strategie werkt in de praktijk.